User Tools

Site Tools


ky:quickstart:phase_1

1-баскыч: Негизги ой (концепция)

Долбооруңуздун башында Сиз төмөнкү беш пунктка тиешелүү боло турган болжолдуу негизги ойду түзүшүңүз керек. Эгерде Сиз концепцияга убакытты жакшы бөлсөңүз, долбоордогу кийинки күтүүсүз жана жагымсыз кырдаалдардан алыс болосуз.

Долбоордун максаты

Максаттуу топ

Талкуунун предмети

Катышуу потенциалы

Бюджет / ресурстар

ky/quickstart/phase_1.txt · Last modified: 2021/04/12 08:43 by l.thueer@liqd.net