User Tools

Site Tools


ky:quickstart:project_goal

Долбоордун максаты

Сиз эмне себептен долбоорду демилгелеп жатасыз жана катышуудан эмнени күтүүдөсүз? Кандай жыйынтыкка ээ болгуңуз келет? Оюңузда так максаттын болушу ар бир мазмундуу долбоордун негизги жана жетектөөчү принциби болуп саналат. Онлайн-катышууну жүзөгө ашыруунун өзү максат боло албайт. Ал мыкты натыйжаларга жана өтө чоң жактырууга алып келе турган ыкма. Ошондуктан, долбоордун максаты талкуунун предметине негизделиши керек:

  • Катышуу чечимдерди кабыл алган адамдардын маалыматка ээ болуу деңгээлин жогорулатабы?
  • Бул темага/долбоорго тийиштүү болгон адамдарды аныктоого ал көмөкчү болобу?
  • Катышуу кийинки чечимдин кененирээк кабыл алынуусуна алып келерин күтүүгө болобу?
ky/quickstart/project_goal.txt · Last modified: 2021/04/12 08:45 by l.thueer@liqd.net