User Tools

Site Tools


ky:quickstart:budget

Бюджет/ ресурстар

adhocracy + менен онлайн-катышуу керектүү программалык камсыздоону сунуштоо жагынан акчаны үнөмдөйт. Ошентсе да, каражаттар бюджетти пландоо, катышууну модерациялоо жана аны кийин баалоо үчүн керектүү. Бул үчүн кызматкерлерге тийиштүү чыгашаларды пландоо керектүү. Эгерде Сизге убакыт же тажрыйба жетишпей жатса (айрыкча ири долбоорлор үчүн) аны башка бирөөгө тапшыруу оң. Буга каражаттар жетиштүү болорун алдын ала тактоо маанилүү.

  • Даярдоого, модерацияга жана баалоого канча убакыт бөлүнөт?
  • Мен адам / уюм катары аракет көрө аламбы жана керектүү билимге ээминби?
  • Долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн дагы бир кишини дайындоо туура болобу?

Liquid Democracy (Суюк демократия) программалык камсыздоого кошумча катары адистик колдоону сунуштайт. Биздин сунуш менен бул жерден таанышып чыксаңыз болот.

ky/quickstart/budget.txt · Last modified: 2021/04/12 08:55 by l.thueer@liqd.net