User Tools

Site Tools


ky:quickstart:promise

Катышуу потенциалы

Катышуучулар чечимди кабыл алууга милдеттүү эмес. Ким чечимди кабыл аларын, процесстин катышуучулары кандай роль ойнорун так аныктоо маанилүүрөөк. Долбоордо чечимдерди кабыл алуунун түзүмү жана чечимдерди кабыл алуучу адамдардын колдоосу Сиз долбоордун демилгечиси катары таасир берүү жагынан катышуучуларга эмнени кепилдей аларыңызды аныктайт. Катышуу потенциалы – катышуу үчүн дем-күч. Ал так берилип, өлчөнүшү керек.

  • Чакырылган катышуучулар эмнеге жетише алат?
  • Катышуучулар кандай көрүнүктүү реакцияны/таасирди күтө алат?
  • Кийин ким чечим кабыл алат жана бул адамдар процесске катышуу үчүн ачыкпы же ага тартылганбы?
ky/quickstart/promise.txt · Last modified: 2021/04/12 08:54 by l.thueer@liqd.net