User Tools

Site Tools


ky:quickstart:target_group

Максаттуу топ

Максаттуу топту так аныктоо маанилүү. Максаттуу топ долбоорду иштеп чыгууга, суроого, ыкмага жана PR-стратегияга таасир берет. Ар бир эле топ онлайн режимде жакшы мобилизациялана бербейт; башка ыкмалар көбүрөөк натыйжалуу болушу мүмкү. Максаттуу тобуңуздун өкүлдөрүнөн долбооруңуз тууралуу баа берүүчү пикирлерди калтыруусун же аларды даярдоо тобуна кошууну сурансаңыз болот. Ошентип, Сиз долбоор үчүн күчтүү мультипликаторлорго ээ боло аласыз.

  • Менин суроомо кимдин салымы тиешелүү?
  • Алдыдагы чечим кимге таасир берет?
  • Онлайн-катышуу үчүн бул топту мобилизациялай аламбы?
ky/quickstart/target_group.txt · Last modified: 2021/04/12 08:53 by l.thueer@liqd.net