User Tools

Site Tools


ky:quickstart:plan_project

Долбоорду пландоо

Онлайн-катышууну өткөрүү тууралуу чечим негизинен жогорураак деңгээлдеги долбоордун бир бөлүгү болуп саналат. Ал оптималдуу чечимдерге жетүүнүн ыкмасы катары колдонулат. Аларды өз учурунда көпчүлүгү колдойт. Ошентсе да, катышуучулардын кандайдыр бир көрүнүктүү салымы болбостон кош көңүл катышуусу терс таасирге алып келип, ишенимдин жоголушун жана нааразычылыктардын пайда болушун жаратышы мүмкүн.

Ошондуктан, онлайн-катышууну алдын ала – башталган кезинен тартып онлайн-катышууну даярдаганга чейин жана баалоого чейин пландоо маанилүү.

Мында Сизге жардам бере турган кеңештерди жана суроолорду тапсаңыз болот. Алар долбоордун 4 баскычына бөлүнгөн:

1-баскыч: Негизги ой (концепция)

2-баскыч: Даярдоо

3-баскыч: Катышуу

4-баскыч: Баалоо

ky/quickstart/plan_project.txt · Last modified: 2021/04/12 08:39 by l.thueer@liqd.net