User Tools

Site Tools


ky:quickstart:phase_3

3-баскыч: Катышуу

Катышуу учурунда процессти модерациялоо жана уланып жаткан талкуу тууралуу катышуучуларга эскертип туруу маанилүү.

Модерация

Башкаруу жана PR коомчулуктар

ky/quickstart/phase_3.txt · Last modified: 2021/04/12 09:02 by l.thueer@liqd.net