User Tools

Site Tools


ky:quickstart:community_management

Башкаруу жана PR коомчулуктар

Белгилүү кылуу үчүн долбоорго даярдык учурунда жакшы PR керектүү болот. Бирок катышуу учурунда да долбоордун жарнамасы боюнча чараларды көрүү пайдалуу. Бул мурун активдүү катышкандарга да тиешелүү. Ошентип, мультипликаторлор кайрадан активдештирилиши мүмкүн. Башында катышкандарды да талкуунун кийинки жүрүшүн байкоо үчүн кийинчирээк чакырууга болот. Катышуу убактысы аяктаганга чейин бир аз мурун эскертүү катышуунун жаңы толкунуна алып келиши мүмкүн.

Унутпаңыз: процесске тартылган бойдон калган кызыкдар топ коомчулуктун активдүү түзүлүүсүн билдирет. adhocracy + жардамы менен Сиз долбооруңузга байкоо жүргүзгөндөргө маалыматтык катты (жаңылыктарды таркатып жиберүү) жазуу менен акыркы окуялар тууралуу өзүңүздүн коомуңузду кабардар кылып турсаңыз болот.

ky/quickstart/community_management.txt · Last modified: 2021/04/12 09:03 by l.thueer@liqd.net