User Tools

Site Tools


ky:quickstart:moderation

Модерация

Сиз дайындаган модераторлор талкуунун жүрүшүн коштоого жана – керектүү жагдайда – ага кийлигишүүгө милдеттүү. Модераторлор Жүрүм-турум кодексинин сакталышын камсыздоого милдеттүү. Ал adhocracy+ платформасына кандай билдирүүлөргө жол берилбегендигин аныктайт: коммерциялык контент, гумандуу эмес контент жана автордук укуктарды бузуу сыяктуу мунун бир бөлүгү болуп саналат. Катышуучуларды коргоо үчүн модератор ошондой эле атайылабастан жарыяланышы мүмкүн болгон жеке маалыматтарды байкап турууга милдеттүү.

Мындан сырткары, модератор мазмунга жана жол-жоболорго тиешелүү суроолорго жооп бериши керек. Кыйыныраак талкууларда материалдар керектүү жерде же керектүү категорияларда жарыялангандыгына көңүл буруу маанилүү, анткени талкуунун ар кандай багыттары так жана тез табылгыдай болушу керек.

adhocracy + платформасында модерациянын бир катар функциялары жеткиликтүү. Модерациянын материалдары дароо белгиленет. Ошондой эле расмий пикирди калтырууга же светофордун жардамы менен идеяларды иштеп чыгуунун статусун көрсөтүү керек. Модератордун кыскача жазуусу модераторго кырдаалга байкоо жүргүзүүгө жардам берет.

ky/quickstart/moderation.txt · Last modified: 2021/04/12 09:03 by l.thueer@liqd.net