User Tools

Site Tools


ky:quickstart:phase_4

4-баскыч: Баалоо

Катышуу баскычынан кийин мазмунду баалоо жана процессти баалоо башталат. Долбоор ийгиликтүү болдубу? Мазмуну жагынан менин долбоорумдун баалуулугу жогоруладыбы?

Маалыматтарды өткөрүү

Жыйынтыктарды жарыялоо

ky/quickstart/phase_4.txt · Last modified: 2021/04/12 09:05 by l.thueer@liqd.net