User Tools

Site Tools


ky:quickstart:export

Маалыматтарды өткөрүү

Башкаруу панелинде катышуучулар тарабынан түзүлгөн бүтүндөй контентти Excel электрондук таблицасы түрүндө жүктөөгө болот. Сиз ошондой эле бул тизмени канча идея, пикир же добуш калтырылганын жана канча адам өз салымын активдүү түрдө кошкондугун окуу же эсептөө үчүн колдонсоңуз болот.

Ал үчүн дашборддогу өзүңүздүн долбооруңузга кириңиз. Навигациянын сол панелинде модулду тууралоо менюсунун акыркы пункту – «Excelге экспорттоо». Модулдун үлгүсүнө жараша Сиз бардык идеяларды жүктөө менен бардык пикирлерди жүктөөнүн ортосунда тандоо жасасаңыз болот.

ky/quickstart/export.txt · Last modified: 2021/04/12 09:05 by l.thueer@liqd.net