User Tools

Site Tools


ky:quickstart:timetable

Долбоордун графиги

Долбооруңуздун графигине онлайн-катышууну кошуңуз жана аны офлайн-катышуунун форматтары менен байланыштырыңыз. Онлайн-катышууну жеке жолугушуулардын форматтарына кошумчалоо жана тескерисинче катары эсептеңиз. Жеке байланыш долбоорго идентификацияны жана дем-күчтү жогорулатат. Мында «Интерактивдүү окуя» модулу модерация үчүн пайдалуу болушу мүмкүн ([en:quickstart:templates|all modules at a glance]).

  • Онлайн-катышууну алга жылдыруу үчүн башталгыч иш-чара пландалып жатабы?
  • Жыйынтыктары онлайн-дискурска кошула турган же онлайн-дискурстун жыйынтыктары аларга камтыла турган коштоочу семинарлар өткөрүлүп турабы?
  • Онлайн-катышуунун бир нече баскычы барбы, мисалы: кийин добуш берүү менен идеяларды сунуштоо?
  • Чечимдерди кабыл алган адамдарга жыйынтыктарды тапшыруу аземи барбы?
ky/quickstart/timetable.txt · Last modified: 2021/04/12 09:00 by l.thueer@liqd.net