User Tools

Site Tools


ky:quickstart:result_format

Жыйынтыктын форматы

Сизде кандай жыйынтыктар жана кандай формада болору тууралуу түшүнүк болушу керек. Жыйынтыктын каалагандай форматы тийиштүү модулду тандоого таасир берет. Мында модулдар серебин тапсаңыз болот. Сизге эмнелер керектүү? …

  • … идеялардын тизмесин ? Ал канчалык кенен, канчалык кылдат түзүлүшү керек?
  • … маанай сүрөтүн?
  • … чечимди?
  • … тексттин кайра каралган долбоору?
  • … сунуштарыңыздын артыкчылыгы?
ky/quickstart/result_format.txt · Last modified: 2021/04/12 08:58 by l.thueer@liqd.net