User Tools

Site Tools


ky:quickstart:question

Суроо

Көбүнчө суроонун түзүлүшүнө маани беришпейт. Бирок бул маанилүү, анткени коюлган суроо катышкан адамга таасир берет. Мындан сырткары, коюлган суроо талкуунун жүрүшүн, андан улам катышуунун жыйынтыгын аныктайт. Алдын ала суроону текшерүү пайдалуу болушу мүмкүн, мисалы: Сиздин максаттуу тобуңуздагы адамдар менен.

  • Суроо түшүнүктүүбү жана кызыктуубу же ал менин максаттуу тобум үчүн өтө абстракттуубу?
  • Бул суроо мага же чечимдерди кабыл алган адамдарга керектүү маалыматты береби?
  • Суроо так түзүлдүбү?
  • Суроо кенен коюлдубу жана ал салыштыруу кыйын болгон жоопторду бере алабы?
  • Суроо өтө эле тар түзүлгөн жокпу жана ал ой-пикирлер диапазонун камтыбайбы?
ky/quickstart/question.txt · Last modified: 2021/04/12 08:59 by l.thueer@liqd.net