User Tools

Site Tools


ky:quickstart:moderation_concept

Модерациянын негизги концепциясы

Модерация катышуу учурунда маанилүү ролду ойнойт (3-баскычты окуңуз). Алдын ала модераторду же модераторлор тобун дайындап, модерациянын концепциясындагы негизги учурларды аныктаңыз. Келип түшкөн материалдарга күн сайын сереп жүргүзүү кызматкерлерге сарпталган чыгымдар менен байланыштуу. Модерацияны аутсорсингге өткөрүп берүү туура болушу мүмкүн.

  • Ким жана качан жеткиликтүү?
  • Ким кандай суроого жана кантип жооп берет?
  • Качан модерация талкууга кийлигишет?
  • Ылайыктуу эмес материалдарды өчүрүү укугуна ким ээ?
ky/quickstart/moderation_concept.txt · Last modified: 2021/04/12 09:01 by l.thueer@liqd.net