User Tools

Site Tools


ky:quickstart:communication_strategy

Коммуникациялык стратегия

Белгилүү бир максаттуу топ катышуу мүмкүнчүлүгү тууралуу билүүсү үчүн тийиштүү PR-чаралар көрүлүшү керек. Бул чаралардын кандай болору көбүнчө максаттуу топтон көз каранды. Максаттуу топ табыла турган жерге барыңыз жана долбооруңузду ишке ашыруу үчүн мультипликаторлорду издеңиз. Каалаган жагдайда долбоорду катышууга чейин жана учурунда активдүү таанытуу маанилүү. Сиздин долбоор күн сайын биздин көңүлүбүздү буруп турган көптөгөн сунуштар менен атаандашып турат.

  • Сиздин максаттуу топко коммуникациянын кандай түрлөрү ылайыктуу?
  • Сиз кандай медиа-каналдарды колдоно аласыз?
  • Байланышуу үчүн кайсы адамдарга жана дистрибьюторлорго кайрыла аласыз?
ky/quickstart/communication_strategy.txt · Last modified: 2021/04/12 09:00 by l.thueer@liqd.net