User Tools

Site Tools


ky:quickstart:internal_collaboration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ky:quickstart:internal_collaboration [2021/04/12 13:33] (current)
l.thueer@liqd.net created
Line 1: Line 1:
 +====== Ички кызматташтыктын 8 мисалы ​ ======
 +
 +Санариптештирүү биздин жашообузда жана жумушта кабыл алынып жаткан чечимдерди демократизациялоо үчүн баалуу кызматтарды тартуулай алат. Чечимдерди кабыл алуунун онлайн-процесстери ачык-айкын жана баардыгы үчүн толугу менен жеткиликтүү ​ боло алат. Санариптик аспаптар убакытка жана жайгашкан жерге карабастан биздин идеяларды киргизүүнү,​ аларды талкуулоону жана добуш берүүнү ​ жеңилдетет. ​
 +
 +===== #1 Биздин жумалык үчүн күн тартибин тууралоо =====
 +
 +Ар бир шаршемби сайын биз liquid биздин ар жумалык чогулуш үчүн жолугабыз. Күн тартиби үчүн ар бири катышуучу өзүнүн темасын киргизе алат. Күн тартибинин пункттарын атоо онлайн режимде ишке ашырылат,​ жана бардык материалдарды алдын ала көрүүгө жана Жумалык чогулушка чейин жана кийин пикир калтырууга болот. Бир жуманын ичинде темалар сунушталган тартипте талкууланат жана модератор материалдын ишке ашыларын,​ текшерилип же текшерилбегендигин жазуу үчүн биздин санариптик «светофорду» пайдаланууда. Ошентип,​ күн тартибин түзүүнү уюштуруу жеңил, ал ачык-айкын жана түшүнүктүү. ​
 +
 +===== #2 Жаңы атты издөөдө мээ чабуулу =====
 +
 +Жаңы идеяларды издөө дайыма эле жеңил болбойт,​ жана бош ак кагаз ар бирибизде кайнап турган чыгармачылыкты жаратпайт. Ошондуктан биз бири-бирибизге билдирүү менен мээ чабуулун ​ өткөрүүнүн жакшы көрөбүз. Биз мында так эмес ойлорду өнүктүрүп,​ кесиптештердин идеяларына таянып,​ биргеликте жакшы чечимдерди ​ таба алабыз. Кээде биз аны бетме-бет,​ кээде санариптик,​ кээде эки түрдө тең кылабыз. Мисалы:​ өзүбүздүн adhocracy+ катышуу платформабыз үчүн аталышты ойлоп табууну ошентип уюштурганбыз. Акыркы аталышы жыйналышта мурун санариптик түрдө тапшырылган эки идеянын айкалышуусу катары даярдалган. ​
 +
 +===== #3 Биздин программалык камсыздоону мындан ары өнүктүрүү үчүн идеялардын артыкчылыктуу болушу =====
 +
 +Баардыгыбызда биз өтө жактырган долбоорлор бар. Биздин жаңы adhocracy + катышуу платформабыз мындай долбоорлордун бири. Албетте,​ долбоорлорду жетектөө жана кийинки иштеп чыгуулар үчүн долбоордун менеджерин дайындадык. Бирок башка кызматкерлерде да жана бардык колдонуучуларда да идеяларын киргизүү мүмкүнчүлүгү болушу керек. Идеялар Интернетте ачык эле ​ топтолуп,​ андан кийин биргеликте (анын ичинде санариптик форматта да) биз артыкчылыктарды аныктайбыз. Ушундан кийин гана алар иштеп чыгууга өткөрүлөт. Ошентип,​ долбоор бирдиктүү колдоого ээ болот, ал эми катышуу мүмкүнчүлүгү идентификацияны күчөтөт.  ​
 +
 +===== #4 биздин жаңы жылдык кечебиз үчүн идеялар конкурсу =====
 +
 +Жыл сайын... жаңы жылдык кечеде биз эмне кылгыбыз келет жана андан соң ​ түшкү тамактануу үчүн каякка барууга болот? Санариптик идеялар конкурсу аркылуу биз кесиптештер менен идеяларыбыз менен бөлүшөбүз. Башында бардык идеялар сунушталып,​ мүнөздөмөсү берилет. Кошумча визуалдаштыруу идеяңыз боюнча кесиптештерди ишендирүүгө жардам бериши мүмкүн. Андан кийин идеялар бааланат. Кызыктуу факт: биз көп жылдан бери бир эле кытайлыктардын кафесине барабыз!
 +
 +===== #5 Чоң окуялар кемесинде коомдук пикирди тез арада сурамжылоо =====
 + 
 +Бир жыл бою биз Чоң кемеге,​ биздин жайлардагы иш-чаралардын жаңы сериясына ​ адамдарды улам чакырып жаттык. Ал жакта биз темаларды талкууладык,​ бизге кызыктуу ​ адамдарды чакырдык. ​ Бир жылдан кийин орточо баалоону жүргүздүк. Ал үчүн жоопкерчиликтүү жумушчу топ adhocracy+ боюнча сурамжылоо жүргүзүүнү чечти. Сурамжылоолордун артыкчылыктары – катышуучулар салыштырмалуу тезирээк өз салымын кошо алат, ал эми респонденттер ой-пикир жана маанай тууралуу жакшы түшүнүккө ээ болушат. ​
 +
 +===== #6 Кайра байланыш эрежелери тууралуу пикир =====
 +
 +Биздин кайра байланыштын ички маданияты тууралуу көп жолу кеп салдык. Ким ким менен кайра байланышты түзөт жана кандай кайра байланышты?​ Топто ушул сыяктуу талкуудан кийин жумушчу топ кайра байланыш боюнча кенен нускамаларды иштеп чыкты. Биздин программалык камсыздоо бөлүмдөр боюнча бүтүндөй тексттерди талкуулоого бизге мүмкүнчүлүк берет, жетектөөчү принциптердин колдонмосу ​  ​тармакка жайгаштырылган,​ жана ар бир колдонуучу өзгөртүүгө сурамдарды жана сунуштарды жибере алган. Эми бизде баардыгы тарабынан колдоого алынган сунуштар бар! ​
 +
 +===== #7 Стратегияны биргеликте иштеп чыгуу =====
 +
 +Негизинен,​ жумуш чөйрөсүнө жана катышуучулардын жашоосуна өтө жакын болгон темалар абстракттуу темаларга караганда ​ онлайн-катышуу үчүн көбүрөөк ылайыктуу. Ошентсе да, өтө оор процесстерди ​ да  катышуу үчүн ачык-айкын ​  ​кылуу үчүн санариптик аспаптарды колдонууга болот. Стратегияны иштеп чыгуу – бул процесстердин бири. Биздин ​ жагдайда бул үчүн ​ ассоциациябыздын директорлор кеңеши жоопкерчиликтүү болот. Бирок топ процесске активдүү тартылган:​ азыркы учурда кайсы темалар жана тенденциялар маанилүүрөөк (мээ чабуулу)?​ Максаттардын кайсынысын маанилүү,​ кайсынысын анча маанилүү эмес деп эсептейсиз (артыкчылыктарды аныктоо)?​ Стратегия долбоору тууралуу оюңуз кандай (текстке комментарий)?​ Бирдей жолугушуулар менен айкалыштырып,​ биз бул жакта мыкты натыйжаларга ээ болуудабыз. ​
 +
 +===== #8 Интерактивдүү мааракелик иш-чара =====
 +
 +Өткөн жылы биз уюмубуздун 10 жылдык маарекесин белгиледик. Бул күнү биз үчүн жаңы программаны сунуштоодон башка ​ артыкчылыктуу нерсе болушу мүмкүнбү?​ Баардыгында ушул сыяктуу дискурстарга катышуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктүн болуусу үчүн «Интерактивдүү иш-чара» катышуу модулун чыгарууну кааладык. Эми иш-чаралар учурунда да электрондук түрдө суроо берип, пикир калтырууга болот, жана алар баардыгына көрүнүп турат. Каалаган учурда модератор катышуучулардын белгилүү бир мүнөздөмөлөрүн сурай алат, жана статистика төмөнкүлөрдү накта көрсөтөт:​ дискурс адилеттүү болдубу?​ Биздин мааракени майрамдоодо биз ачык дискуссия учурунда бул аспапты колдондук,​ ага көптөгөн катышуучулар катышкан. ​
  
ky/quickstart/internal_collaboration.txt · Last modified: 2021/04/12 13:33 by l.thueer@liqd.net