User Tools

Site Tools


ky:quickstart:create_project

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ky:quickstart:create_project [2021/04/12 09:42]
l.thueer@liqd.net
ky:quickstart:create_project [2021/04/12 09:43] (current)
l.thueer@liqd.net
Line 55: Line 55:
 5-сүрөт:​ adhocracy.plus ​ долбоорун алдын ала карап көрүү 5-сүрөт:​ adhocracy.plus ​ долбоорун алдын ала карап көрүү
  
-===== Долбоорду жыйынтыктоо ​ =====+===== 5-кадам: ​Долбоорду жыйынтыктоо ​ =====
  
 Эми Сиз техникалык жактан милдеттүү болбогон,​ бирок долбоорду жакшырта турган жана катышуучуларга көбүрөөк маалымат бере турган тилкелерди толтурсаңыз болот: ​ Эми Сиз техникалык жактан милдеттүү болбогон,​ бирок долбоорду жакшырта турган жана катышуучуларга көбүрөөк маалымат бере турган тилкелерди толтурсаңыз болот: ​
ky/quickstart/create_project.txt · Last modified: 2021/04/12 09:43 by l.thueer@liqd.net